Päi­vä­ko­dis­sam­me aloit­ti 29.1 vas­taa­va las­ten­tar­han­opet­ta­ja, Mira T ö r m i k o s k i, joka on kou­lu­tuk­sel­taan sosio­no­mi (AMK), las­ten­tar­han­opet­ta­jan kel­poi­suu­del­la. Hän on val­mis­tu­nut vuon­na 2012 ja toi­mi­nut las­ten­tar­han­opet­ta­jan teh­tä­vis­sä aikai­sem­min­kin. Päi­vä­ko­ti…

lue lisää